ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Σχέδια: Γιάννης Μόραλης – Κεραμική εκτέλεση: Ελένη Βερναδάκη

Σχέδια: Παναγιώτης Τέτσης – Κεραμική εκτέλεση: Ελένη Βερναδάκη

Σχέδια: Μιχάλη Κατζουράκη – Κεραμική εκτέλεση: Ελένη Βερναδάκη

Σχέδια: Δημήτρης Μυταράς – Κεραμική εκτέλεση: Ελένη Βερναδάκη