ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελένη Βερναδάκη, Έρευνα - Κείμενα – Επιμέλεια: Ευγενία Αλεξάκη, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2016.ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ


ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΚΡΙΤΙΚΕΣ – ΑΡΘΡΑ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ