Ελληνοαμερικανική Ένωση, Αθήνα, 1964

Τον Μάρτιο του 1964 πραγματοποιείται στην Ελληνοαμερικανική Ένωση στην Αθήνα η δεύτερη ατομική έκθεση της Ελένης Βερναδάκη, στην οποία παρουσίασε περίπου εκατό έργα: επιτραπέζια κεραμικά αντικείμενα καθώς και αυτόνομες, κλειστές κυρίως, κεραμικές φόρμες, με λιτές χαράξεις και χρώματα που είχαν προκύψει από τη σύσταση της ύλης και τα οξείδια που χρησιμοποιήθηκαν. Τα αντικείμενα παρουσιάστηκαν σε σχετικά αραιή διάταξη, τοποθετημένα σε χαμηλά βάθρα, με στόχο να αναδεικνύονται τα πλαστικά χαρακτηριστικά τους και όχι να ταυτίζονται αποκλειστικά με επιτραπέζια αντικείμενα καθημερινής χρήσης, στοιχείο που συνιστούσε εκθεσιογραφική καινοτομία για τα δεδομένα εγχώριων παρουσιάσεων κεραμικών έργων την εποχή εκείνη. Την έκθεση σχολίασαν με ιδιαίτερα θετικό τρόπο σε κριτικά τους σημειώματα στον ημερήσιο και τον περιοδικό τύπο οι: Γιώργος Πετρής, Ελένη Βακαλό, Έφη Ραυτοπούλου (Ανδρεάδη), Ντιάνα Αντωνακάτου, Maria Norman, Μαρία Κοτζαμάνη και Κωστής Μεραναίος.